Jogi nyilatkozat

 

Ezt a World Wide Web Site-ot (továbbiakban “internet oldalak”) Magyarországon a magyar törvények szerint bejegyzett Gemenc Autóház Kft. üzemelteti, székhelyének a cégbejegyzés szerinti címe: 7100 Szekszárd, Pásztor u. 2.

Szellemi tulajdon

Az internet oldalakon megjelenő összes anyag a Gemenc Autóház Kft. szellemi tulajdonát képezi. Tilos ezen anyagokról másolatot készíteni és sokszorosítani, kivéve azoknak az on-line megtekintéshez szükséges mennyiségét. Személyes használatra azonban megengedett teljes internet oldalak kinyomtatása. A fenti általános alapelvek mellett a Gemenc Autóház Kft. időről időre lehetőséget biztosíthat az internet oldalakról Hátterek, Képernyőkímélők és egyéb segédprogramok letöltésére. Az ilyen letöltésekre vonatkozóan a Gemenc Autóház Kft. letöltési feltételei az irányadóak.

Az internet oldalakra mutató link elhelyezése

Bármilyen, az internet oldalakra mutató link közvetlenül a www.gemencautohaz.hu oldalra kell, hogy mutasson.

Az információk megbízhatósága

Az információk a Gemenc Autóház Kft. magyarországi ügyfelei részére készültek, más országokban nem feltétlenül helytállóak. Az Chevrolet minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a internet oldalak tartalma pontos és naprakész legyen. A Gemenc Autóház Kft. fenntartja a jogot a termékspecifikációk megváltoztatására, előzetes figyelmeztetés nélkül.

AZ INTERNET OLDALAKON TALÁLHATÓ ÁLLÍTÁSOKRA JOGI ÉRTELEMBEN SEMMILYEN MÉRTÉKBEN NEM LEHET TÁMASZKODNI. A GEMENC AUZÓHÁZ KFT. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A FENTIEKRE VONATKOZÓ MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGÉT (KIVÉVE A HALÁLESETRE VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VONATKOZÓT).

A FENTI ÁLTALÁNOS KIZÁRÁS MELLETT A GEMENC AUTÓHÁZ KFT. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT MINDEN, AZ INTERNET OLDALAK HASZNÁLATÁBÓL ÉS AZ INTERNET OLDALAKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL EREDŐ FELHASZNÁLÓT ÉRŐ KÁR TEKINTETÉBEN (KIVÉVE A HALÁLESETRE VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VONATKOZÓT).

Adatvédelem

A Gemenc Autóház Kft. minden, a internet oldalakra látogató egyén (továbbiakban “felhasználó”) személyes jogait tiszteletben tartja. Jelen 4. bekezdés vázolja a Gemenc Autóház Kft. által begyűjtött és tárolt információkat, valamint azok felhasználását.

Személyes adatok

A Gemenc Autóház Kft. felhasználókkal kapcsolatban nem gyűjt személyre szóló információkat (azaz név, cím, telefonszám, vagy e-mail cím, “Személyes adatok”), hacsak a felhasználók az adataikat önszántukból meg nem adják, amely egyben hozzájárulást is jelent az Ön Személyes adatai lent nevezett célokból történő kezeléséhez és az itt leírt adatkezelési szabályzat elfogadásához.

Amennyiben a Gemenc Autóház Kft. számára megadja Személyes adatait, ezeket a Gemenc Autóház Kft. jelenleg és a jövőben marketing, piackutatás, értékesítési adatok nyomon követése és kapcsolattartás céljából tárolja. Ezeket az információkat a fenti célokból a Gemenc Autóház Kft. kizárólag a belső vállalati csoporton belül és hivatalos forgalmazóival és a fenti célok kivitelezéséhez szolgáltatást nyújtó szerződött ügynökeivel osztja meg az Avtv. rendelkezéseinek betartása mellett.

Automatikusan begyűjtött nem személyre szóló információk

Bizonyos esetekben nem személyre szóló információkat is gyűjthetünk a felhasználókkal kapcsolatban. Ilyen típusú információk lehetnek többek között a használt internetes böngésző típusa, a használt számítógépes operációs rendszer típusa és a website domain neve, ahonnan internetoldalunkra vagy hirdetésünkre lépett.

A felhasználók merevlemezére automatikusan helyezhető információk

Amikor Ön az internet oldalakat megtekinti, bizonyos információkat tárolhatunk a számítógépén. Ez az információ az egyedi azonosító program, úgynevezett “Cookie”, vagy egyéb hasonló fájl formátumát ölti fel, és többféleképpen is segítségünkre lehet. Az egyedi azonosítók például lehetővé teszik, hogy egy website-ot vagy hirdetést a felhasználók érdeklődéséhez és preferenciáihoz igazítsunk. A legtöbb internetes böngésző lehetőséget ad az egyedi azonosító merevlemezről történő törlésére, blokkolására, vagy figyelmeztető üzenet megjelenítésére a tárolása előtt. Ezekről a funkciókról további információt a Böngésző leírásában vagy súgójában találhat.

Kapcsolattartás

Amennyiben Ön Személyes adatait az internet oldalakon megadta, és szeretné, hogy ezeket az információkat nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@gemencautohaz.hu vagy írjon a következő címre: 7100 Szekszárd, Pásztor u 2.

Mindent megteszünk, hogy ezeket az információkat meglévő fájljainkból mielőbb töröljük.

Az adatfeldolgozó(k) neve és székhelye: Gemenc Autóház Kft. 7100 Szekszárd, Pásztor u. 2.

Irányadó törvények

Ezt a site-ot a hatályos magyar jogszabályok alapján hoztuk létre és ezek alapján üzemeltetjük. A site-ra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók, esetleges peres eljárás esetében a magyar Polgári Perrendtartás szabályai irányadók és a magyar bíróságok jogosultak eljárni.

A Gemenc Autóház Kft. bizalmasan kezelik az Ön fent részletezett célból tárolt személyes adatait, és maradéktalanul betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt (“Avtv”). A Gemenc Autóház Kft. az Avtv 11.§-a alapján bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (Avtv 12-13.§§) ill. hozzáférjen személyes adataihoz, kérje személyes adatai törölését vagy helyesbítését, amely kérelmének a Gemenc Autóház Kft. köteles eleget tenni.

Ezen kívül tájékoztatjuk, hogy az Avtv 16/A.-a alapján megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, továbbá az Avtv 17.§-a értelmében az Avtv-ben foglalt jogai megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Ennek megfelelően, ha nem szeretné, hogy Személyes adatait rögzítsük, kérjük, ne adja meg azokat. Ha Személyes adatait már megadta, és szeretné, hogy nyilvántartásunkból töröljük, kérjük,a 4. bekezdés végén megjelölt e-mail címen vagy telefonszámon vegye fel velünk a kapcsolatot. Mindent megteszünk, hogy az Önre vonatkozó információkat nyilvántartásunkból mielőbb töröljük.

 

info@gemencautohaz.hu